Pełna księgowość

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
  • ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • obsługa i wysyłka plików JPK_V7

Dodatkowo:

możliwość odbioru dokumentów od klienta

nadzór księgowy nad księgowością u klienta

wyprowadzanie zaległości