Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów:

  • wyliczanie zobowiązań podatkowych na podstawie wprowadzonych do księgi dokonanej sprzedaży, a także kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie i rozliczanie amortyzacji
  • obsługa i wysyłka plików JPK_V7

Dodatkowo:

możliwość odbioru dokumentów od klienta

nadzór księgowy nad księgowością u klienta

wyprowadzanie zaległości