Kadry i płace

Kadry i płace:

  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną
  • sporządzanie PIT-11, PIT-8C
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Dodatkowo:

możliwość odbioru dokumentów od klienta

nadzór księgowy nad księgowością u klienta

wyprowadzanie zaległości